دسته - مارتینیک

اخبار فوری از مارتینیک - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

اخبار سفر و گردشگری مارتینیک برای بازدید کنندگان. مارتینیک یک جزیره ناهموار کارائیب است که بخشی از آنتیل های کوچک است. فرهنگ این منطقه در خارج از کشور فرانسه ، ترکیبی متمایز از تأثیرات فرانسه و هند غربی را منعکس می کند. بزرگترین شهر آن ، فورت دوفرانس ، دارای تپه های شیب دار ، خیابان های باریک و لا ساوان است ، باغی که با مغازه ها و کافه ها هم مرز است. در باغ مجسمه ای از ژوزفین دو بوهرن ، بومی جزیره ، همسر اول ناپلئون بناپارت قرار دارد.