دسته بندی - سفر آفریقای مرکزی

اخبار فوری از جمهوری آفریقای مرکزی - سفر و گردشگری، مد، سرگرمی، آشپزی، فرهنگ، رویدادها، ایمنی، امنیت، اخبار و روندها.

جمهوری آفریقای مرکزی کشوری محصور در خشکی در آفریقای مرکزی است. این کشور از شمال با چاد، از شمال شرقی با سودان، از شرق با سودان جنوبی، از جنوب با جمهوری دموکراتیک کنگو، از جنوب غربی با جمهوری کنگو و از غرب با کامرون همسایه است.