دسته بندی - سفر چاد

اخبار فوری از چاد - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

چاد ، که به عنوان رسمی جمهوری چاد شناخته می شود ، کشوری محصور در خشکی در شمال مرکزی آفریقا است. از شمال با لیبی ، از شرق با سودان ، از جنوب با جمهوری آفریقای مرکزی ، از جنوب غربی با کامرون و نیجریه و از غرب با نیجر همسایه است.