رده - سفر کنگو کنگو

اخبار فوری از کنگو - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

جمهوری دموکراتیک کنگو ، همچنین به عنوان DR Congo ، DRC ، DROC ، Congo-Kinshasa یا به سادگی کنگو شناخته می شود ، کشوری است که در آفریقای مرکزی واقع شده است. در گذشته زایر نامیده می شد. این کشور ، از نظر مساحت ، بزرگترین کشور در جنوب صحرای آفریقا ، دومین کشور بزرگ در کل آفریقا و یازدهمین کشور بزرگ در جهان است.