دسته بندی - سفر اریتره

اخبار فوری از اریتره - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

اخبار سفر و گردشگری اریتره برای بازدید کنندگان. اریتره کشوری در شمال شرقی آفریقا در ساحل دریای سرخ است. با اتیوپی ، سودان و جیبوتی مرز مشترک دارد. پایتخت ، آسمارا ، به خاطر بناهای استعماری ایتالیا ، مانند کلیسای جامع سنت جوزف ، و همچنین ساختارهای هنری دکو شناخته شده است. معماری ایتالیایی ، مصری و ترکی در ماساوا بیانگر تاریخ رنگارنگ شهر بندر است. از بناهای برجسته اینجا می توان از کلیسای جامع سنت ماریام و کاخ شاهنشاهی نام برد.