دسته بندی - سفر لیبی

اخبار فوری از لیبی - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

اخبار سفر و گردشگری لیبی برای مسافران و متخصصان سفر. لیبی ، رسماً کشور لیبی ، کشوری در منطقه مغرب در شمال آفریقا است که از شمال با دریای مدیترانه ، از شرق با مصر ، از جنوب شرقی با سودان ، از جنوب شرقی با چاد ، از جنوب با نیجر از جنوب غربی ، با الجزایر با الجزایر هم مرز است. غرب ، و تونس در شمال غربی.