دسته بندی - سفر مالی

اخبار فوری از مالی - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

اخبار سفر و گردشگری مالی برای مسافران و متخصصان سفر. مالی ، به طور رسمی جمهوری مالی ، کشوری محصور در خشکی در آفریقای غربی است. مالی هشتمین کشور بزرگ آفریقا با مساحت کمی بیش از 1,240,000،19.1،67 کیلومتر مربع است. جمعیت مالی 25 میلیون نفر است. 2017٪ از جمعیت آن در سال XNUMX زیر XNUMX سال تخمین زده شده است. پایتخت آن باماکو است.