دسته - سفر پرتغال

اخبار فوری از پرتغال - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

اخبار سفر و گردشگری پرتغال برای مسافران و متخصصان سفر. پرتغال کشوری در جنوب اروپا در شبه جزیره ایبری ، همسایه اسپانیا است. موقعیت آن در اقیانوس اطلس بسیاری از جنبه های فرهنگ آن را تحت تأثیر قرار داده است: ماهی نمک و ساردین کبابی غذاهای ملی هستند ، سواحل آلگاروه مقصد اصلی است و بیشتر معماری این کشور مربوط به سالهای 1500 تا 1800 است ، زمانی که پرتغال امپراتوری دریایی قدرتمندی داشت .