دسته - سفر استرالیا

اخبار فوری از استرالیا - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

استرالیا ، به طور رسمی اتحادیه مشترک المنافع استرالیا ، کشوری مستقل است که شامل سرزمین اصلی قاره استرالیا ، جزیره تاسمانی و بسیاری از جزایر کوچکتر است. این کشور بزرگترین کشور اقیانوسیه و ششمین کشور بزرگ جهان از نظر مساحت است.