دسته بندی - سفر بحرین

اخبار فوری از بحرین - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

بحرین ، به طور رسمی پادشاهی بحرین ، یک کشور مستقل در خلیج فارس است. این کشور جزیره یک مجمع الجزایر کوچک متمرکز در اطراف جزیره بحرین واقع در بین شبه جزیره قطر و سواحل شمال شرقی عربستان سعودی است که توسط بزرگراه 25 کیلومتری شاه فهد به آن متصل می شود.