دسته - سفر بنگلادش

اخبار فوری از بنگلادش - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

بنگلادش ، در شرق هند در خلیج بنگال ، یک کشور آسیای جنوبی است که با سرسبزی و بسیاری از آبراه ها مشخص شده است. رودخانه های پادما (گنگ) ، مگنا و جامونا دشتهای حاصلخیزی ایجاد می کنند و سفر با قایق امری معمول است. در سواحل جنوبی ، Sundarbans ، یک جنگل عظیم حرا که با هند شرقی مشترک است ، ببر سلطنتی بنگال است.