دسته بندی - سفر بنین

اخبار فوری از بنین - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

بنین ، یک ملت فرانسوی آفریقای غربی ، زادگاه آیین vodun (یا "voodoo") و خانه پادشاهی داهومی سابق از حدود سالهای 1600 تا 1900 است. در Abomey ، پایتخت سابق Dahomey ، موزه تاریخی دو کاخ سلطنتی را با نقش برجسته هایی از گذشته پادشاهی و یک تختی که بر جمجمه های انسان سوار شده است ، اشغال کرده است. در شمال ، پارک ملی پندجاری سافاری هایی را با فیل ، اسب و شیر ارائه می دهد.