دسته - سفر اندونزی

اخبار فوری از اندونزی - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

اخبار سفر و گردشگری اندونزی برای بازدید کنندگان. اندونزی ، به طور رسمی جمهوری اندونزی ، کشوری در جنوب شرقی آسیا ، بین اقیانوس های هند و آرام است. این بزرگترین کشور جزیره ای جهان است ، با بیش از هفده هزار جزیره و با 1,904,569 میلیون و 14 هزار و 7 کیلومتر مربع ، از نظر مساحت زمین چهاردهمین و از نظر وسعت دریا و زمین هفتمین کشور است.