دسته بندی - سفر موناکو

اخبار فوری از موناکو - سفر و گردشگری ، مد ، سرگرمی ، آشپزی ، فرهنگ ، رویدادها ، ایمنی ، امنیت ، اخبار و روندها.

اخبار سفر و گردشگری موناکو برای بازدید کنندگان. موناکو ، رسماً شاهنشاهی موناکو ، یک دولت-شهر ، کشور و کشور کوچک حاشیه نشین ریویرای فرانسه در اروپای غربی است. فرانسه از سه طرف با این کشور همسایه است در حالی که طرف دیگر با دریای مدیترانه هم مرز است. موناکو با مرز ایالت و ایتالیا حدود 15 کیلومتر فاصله دارد.