دسته - سفر نیجر

اخبار فوری از نیجر - سفر و گردشگری، مد، سرگرمی، آشپزی، فرهنگ، رویدادها، ایمنی، امنیت، اخبار و روندها.

اخبار سفر و گردشگری نیجر برای مسافران و متخصصان سفر. نیجر یا نیجر ، به طور رسمی جمهوری نیجر ، کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است که به نام رودخانه نیجر نامگذاری شده است. نیجر از شمال شرقی با لیبی ، از شرق با چاد ، از جنوب با نیجریه ، از جنوب غربی با بنین ، از غرب با بورکینافاسو و مالی و از شمال غربی با الجزایر همسایه است.