اصلی eTurboNews مقــالات

متوازن و تحقیق شده از منابع معتبر:

رواندا قرار است ماه آینده پذیرای بازدیدکنندگان بین المللی باشد
رواندا انتظار دارد در ماه آینده تعداد زیادی از بازدیدکنندگان بین المللی که در نشست سران دولت های مشترک المنافع (CHOGM) در کیگالی شرکت خواهند کرد، دستاوردهای گردشگری کسب کند. برنامه ریزی شده برای 20 تا 25 ژوئن، CHOGM...

بیانیه های مطبوعاتی یا رسانه های کسب شده

ارائه شده توسط آژانس های روابط عمومی برای تبلیغ مشتری پرداخت کننده