اخبار مسافرتی

ICTP از سفر بین المللی پایدار به عنوان شریک استراتژیک جدید استقبال می کند

زبان خود را انتخاب
comtraveltravel
comtraveltravel
نوشته شده توسط سردبیر

The International Council of Tourism Partners (ICTP) welcomed today Sustainable Travel International (STI) as a new strategic partner.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

The International Council of Tourism Partners (ICTP) welcomed today Sustainable Travel International (STI) as a new strategic partner.

“We are pleased to welcome Sustainable Travel International into our alliance of destinations as a strategic partner. This is an important partnership to further our vision of responsible tourism destinations working together,” said Juergen Thomas Steinmetz, Chairman of ICTP.

“Sustainable Travel International is thrilled to join in strategic partnership with the ICTP Alliance,” said STI’s President and CEO, Brian Mullis. “ICTP’s efforts toward socially responsible and sustainable travel align extremely well with our mission, and this partnership will shine a light on our efforts to help destinations worldwide – and the tourism operators that serve them – protect their natural environment, preserve their cultural heritage, and achieve economic viability.”

ABOUT STI

Sustainable Travel International (STI) is a 501(c)(3) nonprofit organization focused on effecting systemic change in tourism development since 2002. STI specializes in programs that help travelers, businesses, and destinations implement innovative sustainable tourism initiatives and generate significant “triple bottom line” impacts.

www.sustainabletravel.com

درباره ICTP

ICTP is a new global alliance to support and promote destinations with a shared belief in well-managed travel and tourism as a driver of community business, jobs, well being, and happiness.

عضویت برای هر کشور ، شهر یا جامعه ای که آرزو دارد مقصد برتر سفر و گردشگری باشد و ذینفعان خود را درگیر این روند می کند ، آزاد است.

این اتحاد در مورد به اشتراک گذاری منابع و افزایش تجارت برای مقصد شما در:

- باز کردن و نگهداری بازارهای جدید برای مقصد خود ؛
- اشتراک منابع برای دستیابی به بازارهای اولیه و ثانویه ؛ و
- اشتراک منابع برای ارتباط با رسانه های جهانی ، تجارت و مصرف کنندگان.

عضویت وابسته برای ذینفعان گردشگری جهانی و متخصصان گردشگری در مناطق عضو آزاد است.

ICTP به موارد زیر متعهد است:

• کیفیت در همه جنبه های مدیریت مقصد و بازاریابی ، و
• رشد سبز که باعث توسعه کم کربن و سازگار با محیط زیست می شود.

www.tourismpartners.org

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
>